Pa i Raïm Logotip

Els espais del restaurant a la casa pairal de Josep Pla

La nostra casa restaurant es reparteix en quatre espais, l’entrada i la sala noble, el menjador dels Angelets, l’hivernacle i el pati dels til·lers.
Depenent de l’espai, ens podem adequar millor al seu esdeveniment per convertir l’àpat en un moment especial.

ENTRADA I SALA NOBLE

ENTRADA
SALA NOBLE

MENJADOR DELS ANGELETS

EL MENJADOR
DELS ANGELETS

MENJADOR AMB VIDRIERA

L'HIVERNACLE

PATI DELS TIL·LERS

PATI
DELS TIL·LERS